Hovedsponsor

Imikirken Stavanger

25.–26. OKTOBER 2024

Talere:

Daniel Pham

Daniel Pham er vokst opp i en forfulgt pastorfamilie. Pga. sin fremtredende tro havner han i sin fars fotspor og tilbringer ett år i det kommunistiske fengsel. I 1988 starter han og andre pastorer «House Church Movement», hvor kristne i Vietnam samler seg til faste og bønn. Daniel får en fremtredende rolle og Gud leder gjennom denne bevegelsen flere hundre tusen i Vietnam til frelse. Daniel blir 1997 tidlig leder for huskirkebevegelsen «The United Gospel Outreach Church», bestående av over 300 uregistrerte huskirker. Bevegelsen ser årlig flere tusen komme til tro. I dag leder Daniel en sammenslutning av evangeliske kirker over hele Vietnam. Daniel er i dag Troens Bevis’ feltleder i Vietnam. Hans visjon er en samlet enhetskirke i Vietnam. Pga sin erfaring har Daniel stått i front og vært en talsmann for forfølgelsen av kristne i Vietnam og for at de forfulgte skal få sin frihet.

Fred Sapija

Fred Sapija er fra Indonesia. Sammen med sin kone trener han team fra Ungdom i Oppdrag i land i Sør-Amerika, Afrika, Midt-Østen, sør og sørøst-Asia. Har plantet kirker blant unådde og ledet Frontiers og Uio’s arbeid med å sende evangelister til de unådde. I ti år bodde ekteparet og deres barn i Indonesia hvor de ut i fra UiO plantet kirker blant unådde og gjennom DMM (Disciple Making Movement) medvirket til en organisk huskirkevekst som vokser til tusenvis av nye troende i ulike deler av Indonesia.

Jonathan Ballah Leno

Jonathan Ballah Leno er øverste leder for Pinsebevegelsen i Guinea og tidligere regionleder for IBRA i Vest Afrika. Jonathan har sett tusenvis av mennesker komme til tro. For seks år siden startet Jonathan arbeidet med å øke antall pinsemenigheter i Guinea. Siden da har antallet menigheter i Guinea økt fra 70 til 220 gjennom menighetsplanting og evangelisering blant unådde.

Lone Jax

Lone Jax er sammen med sin mann baseleder ved Ungdom i Oppdrags senter, Grimerud Gård. De har jobbet blant et unådd folkeslag i Himalaya regionen i Sør Asia i mange år, og reiser med jevne mellomrom tilbake for å følge opp arbeidet de har vært med på å starte.

Med lidenskap for de
som enda ikke har hørt.

Nasjonal mobilisering

Formål:

Unåddkonferansen skal styrke norske menigheters og organisasjoners innsats for å nå unådde folkegrupper med evangeliet.

For å få til dette vil vi:

  • Samle menigheter og organisasjoner som allerede har et fokus på unådde folkegrupper så vi kan lære av hverandre, inspirere hverandre og samarbeide der dette er naturlig.
  • Utfordre flere menigheter og organisasjoner til å engasjere seg.
  • Skape bevissthet rundt unådde folkegrupper og hva som kjennetegner dem.
  • La den norske misjonsarven få inspirere oss til fornyet innsats.

Visjon:

Som arrangører av Unåddkonferansen er vi glade for å se hvordan fokuset på unådde folkegrupper skaper fellesskap på tvers av organisasjons- og menighetsgrenser. Vi tror Gud kaller norske kristne til å bidra så evangeliet blir kjent blant alle folkegrupper, og vi ønsker å stå sammen i oppdraget inntil Jesus kommer tilbake.

Glede i fellesskapet

Vi som står bak Unåddkonferansen-konferansen erkjenner at vi som kirker og organisasjoner har ulike fokus og styrker. Vi opplever at Gud like fullt kaller oss til å stå sammen for at Jesu navn skal bli kjent. Vi kjenner stor glede i fellesskapet. I enheten frigjøres også noe av Guds kraft slik at vi kan vi nå enda lenger med evangeliet.

Guds kall til alle folkegrupper

Med undring erkjenner vi at mye av misjonsoppdraget fortsatt ser ut til å stå igjen 2000 år etter at Jesus sendte disiplene av gårde. (Apg 1,8; Matt 28,16-20) I fellesskap forplikter vi oss til at vår sammenheng skal fokusere tydelig på at evangeliet skal bli kjent blant verdens unådde folkegrupper gjennom at vi ber for folkegruppene, gjennom at evangeliet om Jesus blir forkynt og ved at alle får tilgang til Bibelen på et språk de kan forstå – aller helst på sitt eget morsmål. Vi utfordrer alle som enda ikke jobber for å nå unådde områder og folkegrupper, til tydelig å løfte opp Jesu kall til folkegruppene, inkludert det jødiske folk.

Mange av de unådde folkegruppene bor i nasjoner der Jesu etterfølgere blir forfulgt og der det innebærer risiko å forkynne evangeliet. Vi tror at Gud kaller oss til å gå med evangeliet til alle – uavhengig av risikoen dette kan innebære. På samme måte som blant de første kristne, ser vi det som en ære om vi får lide for Kristus (Apg 5,41; Fil 1,29).

Guds kall til Norge

Vi gleder oss over den misjonsgløden vi i dag finner i mange ikke-vestlige kirker. Samtidig tror vi Guds misjonskall til norske kristne står fast. Inspirert av historien vil vi arbeide for at Norge fortsatt skal være en betydelig bidragsyter i verdens misjonsarbeid. Dette kan skje gjennom aktiv bruk av ulike medier, finansiering av lokale evangelister og gjennom trening og utrustning av nasjonale misjonærer, menighetsplantere, bibeloversettere, pastorer og ledere. Vi vil også utruste og sende mennesker fra Norge til arbeid blant de unådde i tråd med det kall Gud gir.

Guds kall til å fullføre

Vi tror alle kristne er kalt til å delta i Guds verdensvide misjonsarbeid. Kallet til å gå med evangeliet til alle folkegrupper gjelder inntil Jesus kommer tilbake. Vi ser det som et stort privilegium å få delta i det ærefulle arbeidet som vil lede mennesker fra «alle nasjoner og stammer, folk og tungemål» til Guds trone (Åp 7,9). Sammen vil vi holde fokuset på at vi må videre med evangeliet til de unådde folkegruppene så lenge vi lever og inntil Jesus kommer igjen.

Videoer fra tidligere Unåddkonferansen-konferanser:

27. oktober: Lederdag
28. oktober: Åpen konferanse

Konferanseavgift Kr. 450,- inkl. lunsj. (pr dag)