Generalsponsor for
M28-konferansen
CREDOKIRKEN I BERGEN
22.–23. OKTOBER 2021

Med lidenskap for de
som enda ikke har hørt.

Nasjonal mobilisering

21. oktober: Storkomitéen samles

18.00–21.00 Fellesskap, bespisning og samtaler

22. oktober: Lederkonferansen

11.00–11.30 Mingling, fellesskap og samtaler
11.30–11.40 Velkommen og informasjon
11.40–12.40 Innledning Erwin Wälchli
12.40–14.00 Lunsj og samtaler
14.30–15.00 Erwin Wälchli
14.45–16.00 Q & A
16.00–18.00 Middag og samtaler

22. oktober: Hovedkonferansen

18.00–20.00 Møte
18.00–18.15 Velkommen og informasjon
18.15–18.25 Bønn og lovsang
18.25–18.55 Rita El-Mounayer fra Sat7
18.55–19.10 Bønn og lovsang
19.10–19.40 Marta (UIO)
19.40–20.00 Bønn, lovsang og betjening

23. oktober: Hovedkonferansen

09.30–09.35 Velkommen og informasjon
09.50–10.20 Dag Jax
10.20–10.30 Bønn & lovsang
10.30–11.00 Rita El-Mounayer fra Sat7
11.00–11.15 Bønn & lovsang
11.15–12.00 Lunsj
12.30–13.15 Workshop
13.15–13.45 Pause
13.45–14.30 Workshop
14.30–15.00 Pause
15.00–16.45 Nettverksamling
17.00–19.00 Middag og fellesskap
19.00–21.30 Møte
19.00–19.05 Velkommen og informasjon
19.05–19.20 Bønn & lovsang
19.20–19.50 Daniel Pham
19.50–20.00 Bønn & lovsang
20.00–20.30 Marta (YWAM)
20.30–21.30 Bønn, lovsang og betjening

Formål:

M28 skal styrke norske menigheters og organisasjoners innsats for å nå unådde folkegrupper med evangeliet.

For å få til dette vil vi:

  • Samle menigheter og organisasjoner som allerede har et fokus på unådde folkegrupper så vi kan lære av hverandre, inspirere hverandre og samarbeide der dette er naturlig.
  • Utfordre flere menigheter og organisasjoner til å engasjere seg.
  • Skape bevissthet rundt unådde folkegrupper og hva som kjennetegner dem.
  • La den norske misjonsarven få inspirere oss til fornyet innsats.

Visjon:

Som arrangører av M28 er vi glade for å se hvordan fokuset på unådde folkegrupper skaper fellesskap på tvers av organisasjons- og menighetsgrenser. Vi tror Gud kaller norske kristne til å bidra så evangeliet blir kjent blant alle folkegrupper, og vi ønsker å stå sammen i oppdraget inntil Jesus kommer tilbake.

Glede i fellesskapet

Vi som står bak M28-konferansen erkjenner at vi som kirker og organisasjoner har ulike fokus og styrker. Vi opplever at Gud like fullt kaller oss til å stå sammen for at Jesu navn skal bli kjent. Vi kjenner stor glede i fellesskapet. I enheten frigjøres også noe av Guds kraft slik at vi kan vi nå enda lenger med evangeliet.

Guds kall til alle folkegrupper

Med undring erkjenner vi at mye av misjonsoppdraget fortsatt ser ut til å stå igjen 2000 år etter at Jesus sendte disiplene av gårde. (Apg 1,8; Matt 28,16-20) I fellesskap forplikter vi oss til at vår sammenheng skal fokusere tydelig på at evangeliet skal bli kjent blant verdens unådde folkegrupper gjennom at vi ber for folkegruppene, gjennom at evangeliet om Jesus blir forkynt og ved at alle får tilgang til Bibelen på et språk de kan forstå – aller helst på sitt eget morsmål. Vi utfordrer alle som enda ikke jobber for å nå unådde områder og folkegrupper, til tydelig å løfte opp Jesu kall til folkegruppene, inkludert det jødiske folk.

Mange av de unådde folkegruppene bor i nasjoner der Jesu etterfølgere blir forfulgt og der det innebærer risiko å forkynne evangeliet. Vi tror at Gud kaller oss til å gå med evangeliet til alle – uavhengig av risikoen dette kan innebære. På samme måte som blant de første kristne, ser vi det som en ære om vi får lide for Kristus (Apg 5,41; Fil 1,29).

Guds kall til Norge

Vi gleder oss over den misjonsgløden vi i dag finner i mange ikke-vestlige kirker. Samtidig tror vi Guds misjonskall til norske kristne står fast. Inspirert av historien vil vi arbeide for at Norge fortsatt skal være en betydelig bidragsyter i verdens misjonsarbeid. Dette kan skje gjennom aktiv bruk av ulike medier, finansiering av lokale evangelister og gjennom trening og utrustning av nasjonale misjonærer, menighetsplantere, bibeloversettere, pastorer og ledere. Vi vil også utruste og sende mennesker fra Norge til arbeid blant de unådde i tråd med det kall Gud gir.

Guds kall til å fullføre

Vi tror alle kristne er kalt til å delta i Guds verdensvide misjonsarbeid. Kallet til å gå med evangeliet til alle folkegrupper gjelder inntil Jesus kommer tilbake. Vi ser det som et stort privilegium å få delta i det ærefulle arbeidet som vil lede mennesker fra «alle nasjoner og stammer, folk og tungemål» til Guds trone (Åp 7,9). Sammen vil vi holde fokuset på at vi må videre med evangeliet til de unådde folkegruppene så lenge vi lever og inntil Jesus kommer igjen.

Videoer fra M28-konferansen 2020:

GENERALSPONSOR FOR KONFERANSEN:

22. oktober: Lederdag
23. oktober: Åpen konferanse

Konferanseavgift Kr. 450,- inkl. lunsj. (pr dag)